Separator bar
startbild startrubrik startbild3

Others Before Self är en idéell organisation som arbetar med att främja utbildning. Just nu samlar vi pengar till att bygga en skola i Tibet. Skolan behövs eftersom den politiska situationen i landet gör att många barn inte har möjlighet att studera.
      Med utbildning får en ny generation tillgång till opartisk och objektiv information. På lång sikt tror vi att utbildning kan bli en lösning på konflikten mellan Kina och Tibet. Alla gåvor vi får går oavkortat till skolbygget.

Separator bar